Krytycznie o datafikacji społeczeństwa, kultury i biznesu. Relacja z Datafied Research Hongkong

Datafied Research jest międzynarodowym, cyklicznym projektem badawczym, odbywającym się w ścisłym powiązaniu z jednym z największych festiwali sztuki nowych mediów na świecie – berlińskim Transmediale. W tym roku prace koordynowały instytucje: Participatory IT Research Centre, Aarhus University, Dania, transmediale/reSource, Berlin oraz School of Creative Media, City University of Hong Kong, Hongkong. Inicjatywa obrazuje, jak nowoczesne modele komunikacji ułatwiają budowanie międzynarodowej współpracy naukowej. Zostałem zaproszony do projektu jako jedyny badacz z naszego regionu.

W świecie ufundowanym na algorytmach i ekosystemach sprzętowo-programowych, gromadzimy oraz przetwarzamy ogromne ilości danych. Trudno dziwić się, że mottem tegorocznego berlińskiego festiwalu Transmediale zostało - przechwycić wszystko (capture all). Kuratorzy imprezy zaproponowali artystom zmierzenie się ze zjawiskami oraz trendami, znajdującymi się na przecięciu tego, co komputacyjne oraz szeregu pól aktywności człowieka: internetu rzeczy, wearables, Big Data, quantified self, śledzenia i kontroli użytkowników, nowych modeli marketingu, praktyk komunikacyjnych itp. Naszym zadaniem było zaproponowanie naukowych analiz i propozycji krytycznego opisywania tych zjawisk.

Screenshot 2014-11-03 10.39.10

Kilkunastu uczestników projektu – doktorantów, doktorów, artystów związanych z akademią – zaproponowało autorskie tematy wystąpień / artykułów, które mieściły się w opisanej wyżej tematyce. Stając się częścią grupy badawczej, zobowiązaliśmy się do szeregu aktywności, które w zamierzeniu mają doskonalić różne kompetencje i umiejętności wykorzystywane w pracy badawczej. Datafied Research jest hybrydą klasycznego projektu badawczego, opierającego się na zdalnej współpracy członków grupy badawczej, warsztatu naukowego, booksprintu oraz pracy… blogera i kuratora. W ramach projektu, uczestnicy przygotowują naukową blogonotkę, tworzą magazyn festiwalowy oraz mają możliwość złożenia artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego. Tegoroczna edycja projektu trwa od sierpnia 2014 r. do lutego 2015 r. W tym okresie, obok współpracy zdalnej, zaplanowano także dwa intensywne warsztaty – w Hongkongu (październik) oraz w Berlinie (przełom stycznia i lutego). Podczas samego Transmediale zorganizujemy także szereg paneli tematycznych oraz debat.

Key The Run Run Shaw Creative Media Centre

Run Run Shaw Creative Media Centre – budynek School of Creative Media City University of Hong Kong, w którym odbywały się warsztaty

 

Tematyka projektów indywidualnych odwoływała się do zjawisk na przecięciu oddziaływania technologii i funkcjonowania człowieka, wykorzystując przy tym metodologię dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych oraz przyrodniczych. James Charlton zajął się Big Data, targetowanym marketingiem oraz relacjami między nowymi typami bytów (danych), a człowiekiem. Audrej Samson analizowała fenomen cyfrowej śmierci – możliwościami pozostawienia lub usunięcia naszego dziedzictwa w sieciach społecznościowych. Ellen Perlman poddała analizie obecne i przyszłe interfejsy mózg-komputer, które umożliwią nie tylko „odczyt” myśli i obrazów wprost z umysłu, ale także wpływanie na naszą świadomość.

Sesja Prezentacji

Sesja wystąpień podsumowujących blogonotki uczestników projektu

Wiele wystąpień dotyczyło wszelkich przejawów inwigilacji użytkowników i przetwarzania danych. Eric Snodgrass i Renée Ridgway poświęcili swoje wystąpienia / notki ekonomicznym oraz społecznym konsekwencjom algorytmizacji i automatyzacji kolejnych praktyk kulturowo-społecznych. Renée przedstawiła rozpoczęty przez siebie projekt: badanie różnic w wynikach wyszukiwania na poziomie indywidualnego użytkownika. W swoim projekcie używa ona oddzielnych stacji roboczych – Macbooka ze spersonalizowanym kontem Google oraz innymi usługami oraz komputera PC przygotowanego przez specjalistów (Linux, TOR, wyszukiwarka DuckDuckGo itp). Ja zająłem się analizą tego, jak konsumenckie, ustandaryzowane ekosystemy sprzętowo-programowe wpływają na (ograniczają?) naszą kreatywność. Skoncentrowałem się na fotografii mobilnej, opartej na smartfonach i tabletach – najbardziej popularnych aparatach fotograficznych naszych czasów.

Zainteresowanych poszczególnymi projektami, odsyłam na blog „Datafied Research”.

W niedalekiej przyszłości udostępnię także magazyn festiwalowy w wersji PDF.

Booksprint HK

Booksprint – pracujemy nad magazynem festiwalowym, który będzie kolportowany podczas berlińskiego Transmediale

Udział w tej części projektu był dla mnie budującym i jednocześnie wymagającym doświadczeniem. I nie chodzi tu jedynie o pierwsze dni pod znakiem jet lagu. :) Model, w którym esej naukowy (notka opublikowana przez uczestników jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów) jest zarysem stanowiska i stanowi jedynie wstęp do dyskusji nad możliwymi drogami udoskonalenia argumentacji oraz metodologii badawczych, sprawdził się znakomicie. Zgodnie stwierdziliśmy, że dzięki komentarzom na blogu, a zwłaszcza dyskusjom podczas sesji, udało nam się podnieść jakość materiałów, które złożyły się na festiwalowy magazyn. Zadanie przygotowania artykułu naukowego o pełnej długości stoi jeszcze przed nami. Pomimo różnorodności tematycznej poszczególnych projektów, nie mieliśmy problemu z wzajemną pomocą i sugerowaniem dróg udoskonalenia lub rozszerzenia perspektywy badawczej. Wydaje się, że w obliczu problemów i zjawisk, rozgrywających się praktycznie na naszych oczach, zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia i zbiorowej inteligencji badaczy, reprezentujących różne dyscypliny, jest niezbędnym warunkiem powodzenia badań.

IMG_0945

Korzystając z przerwy w sesji, wygłosiłem referat na konferencji „New Media Histories”, organizowanej przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt „Datafied Research” jest przykładem aktywności naukowej, której warunkiem istnienia są nowoczesne technologie. Podjęliśmy się badania nowych zjawisk społecznych i kulturowych będących rezultatem cyfrowych innowacji, opierając się przy tym na cyfrowej infrastrukturze, umożliwiającej zdalną współpracę i nieskrępowaną, otwartą pracę (blog naukowy, portale społecznościowe). Trudno o lepsze połączenie technologii i sztuk wyzwolonych.

Zdjęcia z kafelka przedstawia baner, który zawiśnie w salach festiwalu Transmediale. Praca łączy w sobie estetykę azjatyckich plakatów wyborczych i tematykę capture all tegorocznej edycji imprezy.

 ***

Prosto z Hongkongu udałem się do Las Vegas. Na zaproszenie IBM Polska, wziąłem tam udział w jednej z największych globalnych imprez branży IT: IBM Insight – the Big Data Conference. Już wkrótce  na blogu ukaże się relacja z wydarzenia.

Udostępnij!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Również może Ci się spodobać...

1 Odpowiedź

Dodaj komentarz