NCBR uruchamia program wsparcia B+R dla branży chemicznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój uruchomiło w tym roku kilka inicjatyw wspierających prace badawczo-rozwojowe w konkretnych sektorach. Do programów INNOMED (branża medyczna) i INNOLOT (przemysł lotniczy) na początku 2016 r. dołączy INNOCHEM (przemysł chemiczny).

Program INNOCHEM został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z branży chemicznej. Celem programu jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym polskiego sektora chemicznego.

W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi. W wyniku wsparcia programu INNOCHEM usprawnieniu może ulec np. wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych.

W kwietniu tego roku uczestniczyłem w berlińskich targach IDTechEx Show. Impreza to w dużej mierze targi materiałów podstawowych i komponentów – często znajdujących się jeszcze w fazie testów laboratoryjnych. Spotkałem tam wielu inżynierów i naukowców, którzy wśród czynników spowalniających tempo innowacji wymieniali małą liczbę rządowych programów R&D mających na celu wspieranie działań w konkretnej dyscyplinie czy obszarze.

Nowe inicjatywy NCBR wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno środowiska naukowego jak i przedsiębiorców – firmy z tego sektora (PKN Orlen, Grupa Lotos, Grupa Azoty, Synthos) są jednymi z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Jednak wyzwania wynikające m. in. z ustaleń ostatniego szczytu klimatycznego ONZ, w połączeniu ze specyficznymi uwarunkowaniami Polski, wymagają wdrożenia szybkich innowacji – chociażby w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej i zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja współpracujących ze sobą przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. Na dofinansowanie projektów w ramach 24-miesięcznego okresu pilotażowego wdrażania programu NCBR przeznaczył 120 mln zł.

„Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali. Obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe polskiego przemysłu chemicznego. Program ma także stymulować aktywność i zwiększenie środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych” – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Portal INN Poland informuje, że cała branża chemiczna to w Polsce około 11 tysięcy firm, zatrudniających łącznie ćwierć miliona ludzi. Do tego odpowiada ona za ok. 14 proc. całego krajowego eksportu. 70 proc. produktów sektora trafia do innych działów gospodarki – co powoduje, że jedno miejsce pracy w chemii generuje od dwóch do ośmiu miejsc pracy w innych branżach. Program wsparcia tej gałęzi przemysłu poprawi konkurencyjność nie tylko samej branży chemicznej, ale przyczyni się do lepszej kondycji całej gospodarki.

Szczegółowe informacje na temat programu INNOCHEM dostępne są na stronie NCBR.

Udostępnij!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Również może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz