Czarne skrzynki – kilka uwag o analfabetyzmie technologicznym

Stopniowo stajemy się technologicznymi analfabetami. Do tego wniosku, oprócz własnych rozmyślań, doprowadziły mnie dwie publikacje oraz wrażenia z użytkowania interfejsu Metro w nowym Windows 8, a także sposób w jaki obudowany jest mój iPad.

Continue reading

E-mail do Google – wystąpił błąd. Korporacje IT w oderwaniu od człowieka

Ostatnia dekada opiewana jest jako szczególny moment w historii rozwoju naszej cywilizacji. Na co dzień korzystamy z e-maila, komunikatorów i jeszcze nigdy komunikacja między ludźmi (nawet bardzo oddalonymi od siebie) nie była tak prosta. Owa rewolucja nie miałaby miejsca gdyby nie konkretne rozwiązania software’owe oraz hardware’owe dostarczane nam przez korporacje, działające w branży IT. Paradoksalnie te transnarodowe przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu przypominają byty zawieszone w bliżej nieokreślonej przestrzeni, do której zwykły człowiek-klient nie ma dostępu. O ile horyzontalna komunikacja między użytkownikami w ramach ekosystemu opracowanego przez daną korporację jest coraz łatwiejsza, próby wertykalnego kontaktu z nią samą są praktycznie niemożliwe. Continue reading